תקנון מכירת ספרים

תודה שבחרתם ב-"אצו ספרי מקור" למכור את ספרכם. אם יש ברשותכם לפחות 50 ספרים למכירה:

 1. אתם יוצרים איתנו קשר כאן
 2. אנחנו נבקש אתכם להעביר/לשלוח אלינו ספר לדוגמא אותו אתם רוצים למכור בצרוף מחיר הספר – המחיר יכלול מע"מ
 3. אנחנו נעיין בו, ונשלח אליכם את חוות דעתנו ואת התמחור
 4. אם אתם ואנחנו הסכמנו אנחנו נעביר אליכם במייל הסכם לחתימה
 5. לאחר החתימה על ההסכם (כפי שהנכם מבינים אתם מקבלים 70% ממחיר הספר פחות מע"מ), נשלח אליכם למילוי פרטים – על הספר, על הסופר/ת, קטע מהספר שבחרתם שייצג אותו.
 6. אנחנו נצלם את כריכת הספר, נערוך ונוסיף אותו לרשימת הספרים למכירה
 7. אתם תחוייבו ותעבירו לזכות אתר "אצו ספרי מקור" סכום של 200 ₪ לכיסוי הקמת מדף אינטרנטי עבור ספרכם והטמעתו באתר.
 8. אתם מעבירים ל-"אצו ספרי מקור" 50 ספרים (רח' גורדון 26 חיפה)
 9. לכל ספר שיימכר תוצא חשבונית ואתם תקבלו את הסכום המגיע לכם באמצעות המחאה שתשלח בדואר רשום פעם ב-3 חודשים. תמורת הספרים שנמכרו ברבעון החולף. כפי שיהיה מצויין בהסכם.
 10. במידה וימכרו כל הספרים נרצה שתעבירו אלינו 50 נוספים. במידה ו"הספיק" לכם הספר יורד מרשימת הספרים למכירה.
 11. אתר "אצו ספרי מקור" יבצע קידום ופרסום על פי שיקול דעתו.
 12. כל סופר/ת שימכרו את ספרם באמצעות האתר יפרסמו את הספר והאתר ברשתות החברתיות
 13. כל האמור לעיל מותנה בחתימה על ההסכם ובעמידה בכל דרישות האתר כמופיע כאן ובהסכם.
אנא קראו את המובא בתקנון זה לפני ביצוע מכירה באתר. אישורכם על קריאת התקנון משמעותו שהבנתם תוכנו והנכם מקבלים את תנאיו

אתר "אצו ספרי מקור" atsoobooks מוחזק ע"י ישראל לוי ע.מ. 002142545
האתר מיועד להיות חנות למכירת ספרי מקור -
 1. ספרי מקור = ספרים בהוצאות פרטיות שהוצאו באופן עצמאי, באמצעות הוצאות לאור, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת, מותנה בהצהרת הסופר/ת שהוא/היא בעל/ת זכויות היוצרים על הספר, על כל תכולתו כמו גם על זכויות המכירה שלו.
 2. כל סופר/ת המפרסמים את ספריהם למכירה באתר חתומים על הסכם המאשר שכל התכנים כולל טקסטים – צילומים – איורים או אחר, הם באחריות מלאה של הסופר וכל אחריות לתכנים אלה אינה מוטלת על האתר ובעליו.
 3. כל תביעה בגין דיבה, הפרת זכויות יוצרים או אחר תופנה ישירות אל הסופר.
 4. במקרה של תביעה כל שהיא כנגד הסופר/ת בגין הספר המפורסם באתר, יודיע הסופר ו/או התובע על נושא התביעה לאתר ולבעליו והספר יוסר מיידית מהאתר עד אישור בכתב מהתובע או מבית המשפט.
 5. על כל תביעה שתוגש לאתר "אצו ספרי מקור"בגין עבירה על חוק זכויות יוצרים ו/או כל טיעון אחר, בגין הספר אותו הגיש הכותב/סופר למכירה באתר ואשר תחייב את "אצו ספרי מקור", יפצה וישפה הסופר/ת את אתר "אצו ספרי מקור" במיידי וללא צורך בהגשת תביעה.
 6. אתר "אצו ספרי מקור" ובעליו שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל ספר ממדף המכירה ללא אישור הסופר/ת, ללא הודעה מוקדמת או מתן הסבר להסרתו, ללא החזר התשלום עבור הקמה.
 7. בכל מקרה של הסרת אתר "אצו ספרי מקור" ו/או הסרת ספר ממדף הספרים יושלמו התשלומים המגיעים לסופר/ת בהתאם להסכם החתום עם האתר ויתרת הספרים תאופסן באתר למשיכה ע"י הסופר/ת עד שבועיים לאחר ההודעה על הסרה.
 8. הודעות ישלחו לסופר/ת באמצעות מייל.
 9. לאתר "אצו ספרי מקור" קיימת הזכות לפרסם את הספר, עד גמר מלאי ספרים שהוגשו למכירה ו/או בקשת הספור/ת להסיר את הספר (עפ"י התנאים הכתובים בהסכם בין האתר לסופר/ת.
 10. לאתר קיימת האפשרות לא לפרסם ספר או כותב/ת על פי שיקולו האישי וללא מתן הסברים.
 11. כל התכנים המופיעים באתר– טקסטים, צילומים, איורים וכד'. ניתנים לעריכה ע"י אתר "אצו ספרי מקור" ללא כל הודעה מוקדמת ועל דעת בעליו בלבד.
 12. העלאת אתר "אצו ספרי מקור" לרשת האינטרנט ו/או הסרתו הינם זכות בלעדית של בעלי האתר.
 13. באחריות הסופרים לספק לאתר את הספרים במצב טוב על חשבונם לכתובת גורדון 26 חיפה, לפני תחילת פרסומם באתר.
 14. אתר "אצו ספרי מקור" רשאי לפסול מכירת ספר עקב אי התאמתו למשלוח כספר חדש או מכל סיבה אחרת על דעת האתר ובעליו וללא מתן הסבר.
 15. אתר "אצו ספרי מקור" מתחייב לשלוח את הספר לרוכש תוך 7 ימים מיום הרכישה
 16. הוצאות המשלוח יחולו על האתר ואותם יגבה מהרוכש.
 17. המעטפה תשלח באמצעות דואר ישראל, זמן המשלוח מותנה בזמני דואר ישראל.
 18. הסליקה באתר מבוצעת ע"י "טרנזילה" מערכת סליקה. הכסף יועבר לחשבון אתר "אצו ספרי מקור" ו-70% מהמחיר לאחר הורדת המע"מ יועברו לסופר/ת תמורת חשבונית שתוצא לאתר ע"ש ישראל לוי.
 19. תקנון זה אינו מחליף את ההסכם בין האתר לבין הסופר/ת.
 20. סופרים המוכרים את ספריהם באמצעות אתר "אצו ספרי מקור" מאשרים את הצטרפותם לרשימת תפוצה המיועדת להפצת הודעות ו/או חומר פרסומי מעת לעת.
 21. פרטי רשימת התפוצה לא ימסרו לכל גורם צד ג' להוציא שימוש בחברת דיוור ישיר אינטרנטי עימה יש לאתר "אצו ספרי מקור" הסכם התקשרות הכולל סודיות ואי הפצת הרשימה.
 22. לכל סופר ו/או רוכש ו/או גולש ניתנת הזכות להסיר את פרטיו מרשימת ההפצה באמצעות הוראת הסרה במייל חוזר.
 23. אין אתר "אצו ספרי מקור" אחראי לכל זליגת מידע על הסופר בדרך שאינה באחריותו, פעולת איבה, מסירת הפרטים ע"י הסופר/ת או אחר.
 24. באתר "אצו ספרי מקור" מפורסמים "בעלי מקצוע" – עורכים, מגיהים, מאיירים, צלמים וכד'. כל יצירת קשר בין הסופר/ת המעוניינים להוציא לאור את ספרם באופן עצמאי תוך שימוש במי מאנשי המקצוע, הינו קשר עסקי ישיר בלבד ואין לאתר ו/או לבעליו כל חלק או אחריות כלשהי בנושא זה.
2024 © כל הזכויות שמורות לאצו ספרי מקורנגישות לאנשים עם מוגבלות
מחויבים להעברת 70% ממחיר הספר ללא מע"מ לידי הכותב/ת