תקנון רכישת ספרים

תודה שהחלטתם לרכוש ספר באתר "אצו ספרי מקור" ולתמוך בסופרים עצמאים.

 1. אתר "אצו ספרי מקור" מיועד להיות חנות ספרים אינטרנטית בה ימכרו ספרי סופרים (באתר לא יוצגו ספרי הוצאות לאור) ומטרתו לקדם את הסופרים ולתגמל אותם כראוי למי שעומל להעשיר את חיינו.
 2. באתר "אצו ספרי מקור" אנחנו מחוייבים למכור ספרים פרי עטם של סופרים, אשר מקבלים ישירות אליהם 70% ממחיר הספר (מהמחיר ללא מע"מ. מחיר הספר המופיע באתר כולל מע"מ) אותו אתם רוכשים. המחיר נקבע בתיאום בין הסופר ובין האתר "אצו ספרי מקור" 
 3. אין האתר או בעליו ומנהליו אחראים לכל תוכן של כל ספר המוצע למכירה באתר. האחריות על התוכן והחזות הינה על הסופר בלבד.
 4. במידה ותהייה תלונה על תוכן פוגעני כזה או אחר המופיע בספר המוצע למכירה באתר, רשאי האתר להסירו ממדף הספרים, על פי שיקולו בלבד.
 5. ספר הנרכש באתר, יירכש באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לאחר אישור חברת האשראי על העברת התשלום ישלח הספר ע"י דואר ישראל לכתובת אותה ימלא הרוכש.
 6. האחריות על המשלוח, שלמותו וזמן הגעתו מוטלת מרגע המסירה לדואר על דואר ישראל בלבד
 7. חשבונית מס/קבלה תוצא עם קבלת אישור תשלום ותועבר לרוכש
 8. במידה וכתובת רוכש הספר אינה בגבולות מדינת ישראל, יודיע האתר לרוכש על גובה סכום המשלוח ויגבה סכום המשלוח עפ"י מה שיקבע על ידי דואר ישראל כמחיר המשלוח.
 9. ספרים שאינם במלאי יסומנו. במידה ויחודש המלאי ישלחו הספרים מיד בעת חידוש המלאי. במידה ולא מחודש מלאי הספרים יוסר הספר ממדף הספרים המוצעים למכירה אנא קראו את המובא בתקנון זה לפני ביצוע רכישה באתר. אישורכם על קריאת התקנון משמעותו שהבנתם תוכנו והנכם מקבלים את  תנאיו ולא תהיה לכם או למישהו מטעמכם כל טענה ו/או תביעה כלפי אתר "אצו ספרי מקור" ובעליו.
 10. אתר "אצו ספרי מקור" atsoobooks מוחזק ע"י ישראל לוי ע.מ. 002142545
 11. האתר מאפשר לגולשים לקנות ספרים באמצעות מערכת הסליקה של Tranzila (להלן "טרנזילה"). הכספים שנסלקים נכנסים לחשבון "אצו ספרי מקור" ומועברים למחברים.
 12. "אצו ספרי מקור" לא שומרת פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו'. פרטים אלו מעוברים לחברת "טרנזילה" לצורך סליקת העסקה בלבד.
 13. "אצו ספרי מקור" מתנערת מכל אחריות לסליקה ולאבטחת הסליקה.
 14. דף התשלום באתר מאובטח בתקן DSS-PCI.
 15. כל עמודי האתר מאובטחים באמצעות תעודת SSL ברת-תוקף.
 16. בכל בעיה בנוגע לתשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות ל"טרנזילה".
 17. החיובים הינם לפי תנאי השימוש של "טרנזילה". עוד על תנאים אלה אפשר לקרוא באתר "טרנזילה" בכתובת http://www.tranzila.com.
 18. הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה לו או לה או למישהו מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.
 19. העברת השם והסיסמא ו/או פרטי רכישה לצד ג' הינו על אחריות הרוכש בלבד, "אצו ספרי מקור" לא תישא בכל אחריות על פגיעה הנובעת מהעברת פרטי רוכש, סיסמא ויתר הפרטים.
 20. פרטי הרוכש ו/או איפיוני גלישתו באתר, ו/או  ישמרו במאגר שמי של אתר "אצו ספרי מקור"
 21. גולשים הרוכשים ספר/ים  באמצעות אתר "אצו ספרי מקור", או גולשים אשר השאירו את פרטיהם באתר,  וסימנו במקום המיועד את אישור הצטרפותם לרשימת תפוצה המיועדת להפצת הודעות ו/או חומר פרסומי מעת לעת.
 22. פרטי רשימת התפוצה לא ימסרו לכל גורם צד ג' להוציא שימוש בחברת דיוור ישיר אינטרנטי עימה יש לאתר "אצו ספרי מקור" הסכם התקשרות הכולל סודיות ואי הפצת הרשימה.
 23. לכל סופר ו/או רוכש ו/או גולש ניתנת הזכות להסיר את פרטיו מרשימת ההפצה באמצעות הוראת הסרה במייל חוזר.
 24. לעובדי אתר "אצו ספרי מקור" תהייה הרשאת גישה למאגר השמי – היה ונרכש ספר/ים באמצעות האתר, יאושרו פרטי הרוכש והתשלום ע"י חברת הסליקה טרנזילה היה ואושרה הרכישה ישלח ספר חדש ותקין במעטפה מוגנת לכתובת שישאיר הרוכש תוך 7 ימים מיום הסליקה לכתובת שהושארה ע"י הרוכש.
 25. המשלוח לרוכש יבוצע ע"י משלוח בדואר-ישראל, אין אתר "אצו ספרי מקור" אחראי למועד הגעת הספר ליעדו והאחריות למשלוח, לזמן הגעתו ולמצבו הפיסי מוטלת על דואר ישראל בלבד.
 26. אתר "אצו ספרי מקור" מאובטח כמקובל לשמירה על סודיות המידע. יחד עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או מכח עליון יזלגו פרטי רוכש ויעשה בהם שימוש לרעה, לא תחול כל אחריות על אתר "אצו ספרי מקור" והוא לא יישא בכל אחריות לנזק עקיף או ישיר שיגרם לרוכש או למי מטעמו
 27. שימוש במייל של הרוכש הינו עבור הרוכש בלבד ואינו מתייחס לקישור מייל הרוכש למיילים/משתמשים נוספים ואין האתר אחראי על העברת תכתובת בינו לבין כל צד ג' מלבד הרוכש
 28. אין האתר אחראי לרכישה שפרטיה לא הוזנו כראוי ו/או היו שגויים ו/או עקב בעייה טכנית ו/או פעולת איבה ולא יישא כל באחריות לפגיעה ו/או אי קבלת הרכישה הנובעות מכך.
 29. האתר ובעליו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תקנוניו ו/או הסכמיו ללא הודעה מוקדמת
 30. האתר ובעליו רשאים לשנות את מחירי הספרים ו/או כל נתון אחר הנוגע לתכנים ו/או לרכישה, ללא כל הודעה מוקדמת
 31. כל תלונה ו/או השגה הנוגעת לתכני ספרים ו/או לזכויות יוצרים תועבר ישירות "אצו ספרי מקור" לכתובת office@atsoobooks.co.il
 32. התלונה וההוכחות לאמיתותה תבחן בשיתוף הסופר/ת ובמידה וימצאו כנכונים יוסר הספר ממדף הספרים תוך 7 ימים והאתר מסיר מעליו כל אחריות להפרת זכויות היוצרים ו/או כל פגיעה במגיש התלונה (יש לציין כי בין הסופר/ת לאתר "אצו ספרי מקור" קיים הסכם בנושא בעלות הסופר/ת על כל החומרים ועל זכויות היוצרים שלו על תוכן הספר)
 33. "אצו ספרי מקור" ובעליו אינם אחראים לכל פגיעה הנובעת מקיומו על גבי שרתים ברשת האינטרנט, ואינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף העלולים להיגרם לגולש או לרוכש כתוצאה מנפילת שרתים, פגיעות במזיד או בשוגג, פגיעות איבה, פריצה וכד.
 34. "אצו ספרי מקור" ובעליו רשאים להסירו בכל עת על פי שיקולם וללא כל הודעה מוקדמת.
 35. במידה ויחולו שינויים מיסויים ו/או תמחיריים של צדדי ג' (דואר ישראל, מוסדות המס, מע"מ וכד.) תוך ביצוע עיסקה רשאי האתר להודיע לרוכש על השינויים, במידה ולא יסכים הרוכש לעמוד בשינוי המחיר, לא יסולק התשלום מכרטיס האשראי ו/או יוחזר לו כספו והעסקה לא תבוצע.
 36. סמכות השיפוט המקומי בכל עניין ומחלוקת תהייה נתונה אך ורק לבית הדין בתל-אביב.
 37. הזמנת ספרים וביטול הזמנת ספרים: לפי חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, אין החזר כספי על ספרים, וכי תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ספרים מאחר ומדובר ב"טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית". לכן, דע כי מרגע קבלת הספרים לא תוכל לקבל עבורם החזר כספי כלשהו. לכן, אנו ממליצים לשמוע או לקרוא חוות דעת על הספר, טרם רכישת ולהתרשם שאכן הוא עונה על ציפיותיך מקריאתו.
2024 © כל הזכויות שמורות לאצו ספרי מקורנגישות לאנשים עם מוגבלות
מחויבים להעברת 70% ממחיר הספר ללא מע"מ לידי הכותב/ת